Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑΣ

….κι ερωτέυτηκε ο Πάπυρος την Πένα κι έφτιαξαν την Καλλιγραφία