5 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ

Ένα mini workshop που αφορά (για αυτή την περίοδο) τους μαθητές της Γ Λυκείου και τις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Σύντομο, εύκολο και κατανοητό