ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ “ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ”

Η συμβολή του χριστιανισμού στην διάσωση και διατήρηση των αρχαίων χειρογράφων είναι πραγματικά αξιέπαινη.
Πλήθος έργων σώθηκαν από αρχιεπισκόπους και μοναχούς καλλιγράφους, που δούλευαν ατελείωτες ώρες κωδικογραφώντας (γράφοντας), για να τα έχουμε σήμερα όλοι εμείς και να γνωρίζουμε την ιστορία μας. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, δεν θα ξέραμε τίποτα από αρχαία Ελλάδα και γενικά την ιστορία του, από αρχαιτάτων χρόνων, έθνους μας.

Το παρακάτω χειρόγραφο είναι ένα από αυτά: Πλάτωνος Συμπόσιον

Ὁ κώδικας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης Bodleianus Clarkianus 39, Πλάτωνος Συμπόσιον, εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ σημαντικὰ παγκοσμίως ἑλληνικὰ χειρόγραφα ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις.
Α) Εἶναι ὁ παλαιότερος σωζόμενος κώδικας ποὺ περιέχει πλήρεις διαλόγους τοῦ
Πλάτωνα.
Β) Γράφτηκε κατ’ ἀνάθεσιν τοῦ λογίου ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Ἀρέθα ἀπὸ τὸν
Ἰωάννη καλλιγράφο τὸ ἔτος 895 πιθανότατα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πολὺ ἀργότερα ἄγνωστο πῶς περιῆλθε στὴν ἰδιοκτησία τοῦ ὁσίου Χριστοδούλου κτήτορα τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου τῆς Πάτμου (1021-1093) σπουδαίου λογίου καὶ βιβλιόφιλου.
Γ) Ὁ Καισαρείας Ἀρέθας εἶναι ὁ σπουδαιότερος ἑλληνιστὴς μετὰ τὸν πατριάρχη Φώτιο τῆς μεγάλης καὶ φωτισμένης περιόδου τῶν Μακεδόνων αὐτοκρατόρων στὸ Βυζάντιο. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Πάτρα τῆς Ἀχαΐας. Διατηροῦσε μεγάλη βιβλιοθήκη μὲ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ καὶ χριστιανικὰ κείμενα. Μεταξὺ αὐτῶν συγκαταλέγεται καὶ ἕνα χειρόγραφο τοῦ Εὐκλείδη.