,

Μεγάλα κείμενα – Μικρός χώρος

Βασικός κανόνας στην καλλιγραφία,  για να  να εμφανίζεται σωστά και όμορφα ένα κείμενο,  είναι να υπάρχει  ελευθερία χώρου.

Όταν υπάρχει μεγάλος χώρος, τότε μπορεί η γραμματοσειρά να αποτυπωθεί πολύ καλύτερα, να υπάρχει αρμονία.
Αυτό ισχύει κυρίως,  σε γραμματοσειρές που υπάρχουν καμπύλες, όπως η flourished italic και η copperplate.

Είναι αδύνατον να επιλέξετε τη γραμματοσειρά  copperplate, για  ένα κείμενο 60 λέξεων, που θα πρέπει να χωρέσει σε ένα χαρτί μεγέθους Α5.
Τα προβλήματα που θα υπάρξουν  είναι οι καμπύλες να καλύπτουν η μία την άλλη, το κείμενο να είναι στριμωγμένο και η όλη παρουσία του κειμένου να μην είναι καθόλου όμορφη. Με λίγα λόγια θα σας παραδωθεί ένα έργο “μάλλον” μη καλλιγραφικό.

Υπάρχει η λύση να γραφεί η γραμματοσειρά σε πολύ μικρό μέγεθος, αλλά ποιος θέλει να παραλάβει ένα έργο που δεν διαβάζεται;

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως σε προσκλήσεις, που θέλετε να είναι μία μικρή πρόσκληση,  με μεγάλο κείμενο και με καμπυλωτή γραμματοσειρά.

Σε ένα από τα παρακάτω θα πρέπει να διαπραγματευτείτε: ή να μειώσετε το κείμενο ή να αυξήσετε το μέγεθος του χαρτιού.
Στη γραμματοσειρά,  συνήθως, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση όταν θέλετε να φαίνεται πράγματι καλλιγραφική με καμπύλες. Επομένως, στις δύο πρώτες παραμέτρους, αλλάξτε τα δεδομένα σας.