,

Ορθογραφικά λάθη

Το όμορφο κείμενο δεν πρέπει να είναι γραμμένο μόνο με καλλιγραφικά γράμματα αλλά να είναι γραμμένο και με σωστή ορθογραφία.

Πολλές φορές έχω μπροστά μου κείμενα με ορθογραφικά λάθη. Σίγουρα γίνεται ένας έλεγχος για να διορθωθούν.  Παρ΄όλα αυτά, είναι ότι καλύτερο να προσπαθείτε να μου παραδίδετε ένα κείμενο σωστό στην ορθογραφία του, διότι ο έλεγχος πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και επιπλέον η εργασία γίνεται πιο γρήγορα χωρίς καθυστερήσεις.

Αν γράφετε στον υπολογιστή, αυτό είναι πολύ εύκολο διότι το πρόγραμμα word (ο κλασικός κειμενογράφος) έχει αυτόματη διόρθωση που θα σας βοηθήσει να μου παραδώσετε ένα σωστό κείμενο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, κυρίως, στα ονόματα και επώνυμα, που δίνετε  συνήθως στις προσφωνήσεις φακέλων ή διπλωμάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να γνωρίζω πώς ακριβώς γράφεται ένα όνομα ή επώνυμο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό λάθος,  που για σας ο χρόνος διόρθωσής του να είναι άκαιρος και να έρθετε σε πολύ δύσκολη θέση.

Μεγάλη προσοχή, λοιπόν, στη σωστή ορθογραφία κειμένων και ονομάτων.